امسال علاوه بر اعتبارات سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بزرگراه خواجه-ورزقان اختصاص یافته است

مهندس دهقانی با بیان اینکه اعتبار سیصد میلیارد تومانی بزرگراه خواجه_ ورزقان تصویب شده و آماده است. افزود امسال علاوه بر اعتبارات سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان از طرف شرکت ملی مس اعتبار برای اجرای سریع عملیات این بزرگراه اختصاص یافته است.

دهقانی

وی اشاره کرد کار این بزرگراه را طوری انجام داده ام که هیچکس نخواهد توانست جلوی اجرای آن سنگ اندازی کند واین بزرگراه چه من نماینده باشم یا نه راه خودش را طی میکند. و همه کار هایش را انجام داده ام و تا آخرین روز نمایندگی أم پی گیری میکنم. این گوشه ای از پاسخ بنده به محبتهای مردم شریف شهرستان ورزقان است. در مورد بخشش وامهای زلزله کارهای خوبی کرده بودم که متأسفانه فرصت پی گیری از من گرفته شده و در مورد منطقه آزاد و کار خانه های تکمیلی مس هم همینطور. امیدوارم نماینده منتخب اینها را در اولویت قرار داده و با پیگیری هایش به سرانجام برساند. ضمناً صحبتهایی در مورد جذب نیروهای بومی به سونگون انجام داده ام امیدوارم در آینده نزدیک انجام بشود و نماینده منتخب نیز مراقبت های لازم را انجام دهند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،