سرنوشت ورزقان به دست دیگران

مردم شریف شهرستان ورزقان و خاروانا!

با توجه به اینکه آمار کل جمعیت شهرستان ورزقان ۴۵۶۰۰ نفر می باشد و از این تعداد جمعیت ۳۳۷۰۰ نفر واجد شرایط رای بودند در انتخابات هفتم اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی با ورود برخی از نهادها، ادارات و سازمان ها به نفع یکی از کاندیداها تخلفات گسترده ای صورت گرفت و میزان آراء اخذ شده به ۴۹۸۰۶رای رسیده که این امر میزان مشارکت را در سطح شهرستان به ۱۴۸ درصد رسانده است یعنی حدود ۱۷۰۰۰ رای از راه تخلف به صندوق های رای ریخته شده که حق تعیین سرنوشت مردم شهرستان ورزقان را از آنها سلب کردند اینجانب به عنوان خادم مردم شهرستان ورزقان و دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم شهرستان ورزقان توسط خود مردم این انتخابات را مخدوش و حقوق مردم را ضایع شده می دانم لذا مراتب اعتراض خود را به روند انتخابات مذکور به مراجع قانونی اعلام کرده ام و امیدوارم مسئولین با توجه به موارد مذکور حقوق از دست رفته مردم شهرستان ورزقان را به خودشان بازگردانند در غیر اینصورت بدعت جدیدی در عرصه انتخابات گذاشته خواهد شد که ملاک جمعیت و واجدین شرایط رای نخواهد بود بلکه ملاک صندوق های جادویی خواهند بود که چه میزان مشارکت و کدام نامزد را برای مردم به عنوان نماینده انتخاب خواهد کرد.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،