عید مبعث بر عموم مسلمانان جهان گرامی باد

مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد.

634449358296128795

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،